Automatizacija

Automatizacija označava korištenje upravljačkih sustava i informacijske tehnologije kako bi se smanjila potreba za ljudskim radom u proizvodnji dobara i usluga. U okviru industrijalizacije, automatizacija predstavlja nastavak mehanizacije. Dok mehanizacija rada omogućava ljudima u pogonu lakše uvjete rada, automatizacija uvelike smanjuje potrebu za ljudskim osjetilima odnosno ljudskom prisutnošću uopće. Automatizacija igra sve važniju ulogu u svjetskom gospodarstvu i u svakodnevnom iskustvu. (Izvor: Wikipedia).

Kao što gornji odjeljak i objašnjava, pojam automatizacije je iznimno širok te na području automatizacije korisnici mogu naići na raznovrsne probleme i izazove. Ovisno o namjeni odnosno funkciji objekta na raspolaganju stoje i raznovrsna rješenja iz nekolicine podskupina djelatnosti:

  • Centralni nadzorno-upravljački sustavi (CNUS / SCADA / BMS)
  • Osiguravanje dostupnosti
  • Inteligentni mjerni i upravljački uređaji
  • Uređaji u protueksplozijskoj izvedbi