Datacentri i integracija

Datacentri su tipičan primjer složenih integracijskih rješenja.

Integracija elektroničkih sustava je proces povezivanja elektroničkih podsustava u jednu cjelinu, osiguravajući zajedničko funkcioniranje podsustava kao jedne usklađene cjeline. Integracija na razini pojedinih podsustava predstavlja tek djelomično rješenje te se javlja potreba za integracijom raznolikih, naizgled nekompatibilnih elektroničkih sustava.

Različiti elektronički sustavi i podsustavi pojedinog objekta mogu na neki način biti ovisni jedni o drugima ili usklađenim radom činiti sustav čije mogućnosti daleko nadilaze pojedinačnu funkcionalnost svakog zasebnog sustava.

Stoga je cilj integracije stvaranje jedinstvenog homogenog sustava, nadziranog i upravljanog s jednog središnjeg računala čime se omogućava pružanje željene razine transparentnosti globalnih poslovnih procesa ciljanim grupama korisnika.

Temelj integracije predstavlja uspostavljanje podatkovne komunikacije među pojedinačnim podsustavima. Kako bi takva komunikacija bila moguća, integracijska rješenja su temeljena na otvorenim industrijskim protokolima (OPC, BACnet, Modbus, LON i sl), ovisno o proizvođaču ili namjeni pojedinačnog uređaja. Ključni zadatak integracije predstavljaju sklopovska i programska sučelja koja omogućavaju adekvatnu interakciju pojedinačnih sustava odnosno uređaja.