Energetika

Energija je osnovna pretpostavka života i razvoja ljudskog društva. Električna energija najplemenitiji je oblik energije jer je podobna za vrlo širok raspon korištenja. U izravnoj uporabi električna energija ne narušava okoliš pa, gledano s ekološkog stanovišta, predstavlja čist izvor energije. Ove podobnosti pogodovale su uporabi električne energije kod svih grupacija potrošača, od kućanstava do industrije, prometa i uslužnih djelatnosti.

Električna energija se smatra sekundarnim izvorom energije budući da nastaje pretvorbom iz primarnih izvora energije (voda, ugljen, tekuće gorivo…) pri čemu u pretvorbi ostaje neiskorišteno od 30% do 60% primarne energije. Zbog toga, u cilju racionalnog gospodarenja, električnu energiju ne bi trebalo koristiti u procesima gdje se mogu direktno koristiti primarni oblici energije (npr. za grijanje).

Osobito svojstvo električne energije je nemogućnost njenog uskladištenja. Zbog toga je potrebno proizvoditi dovoljne količine električne energije za zadovoljenje trenutne potrošnje svih njenih potrošača. Potrošnja svih potrošača električne energije nije ujednačena u vremenu, kako u periodu jednog dana, tako i u dužim vremenskim periodima (tjedan, mjesec i godina). Posljedica te činjenice je znatno veća potreba za snagom električne energije u periodima veće potrošnje, što uzrokuje pojave dnevnih vršnih opterećenja.

Osiguranje veće snage znači potrebu za izgradnjom više izvora električne energije koji neće raditi stalno, već samo za potrebe pokrivanja vršnih opterećenja. Zbog svega navedenog, pod pojmom racionalnog gospodarenja električnom energijom podrazumijeva se i ravnomjernija raspodjela potrošnje u tijeku dana s ciljem smanjenja vršnog opterećenja. Hrvatska elektroprivreda, kao najveći proizvođač i distributer električne energije u Republici Hrvatskoj, svojim općim dobavnim uvjetima i tarifnim sustavom za prodaju električne energije stimulira ravnomjernu potrošnju električne energije. Potrošači koji svoje instalirane kapacitete ne koriste ravnomjerno opterećeni su višim troškovima za angažiranu snagu budući da svojim radom uzrokuju visoka vršna opterećenja.

Sustavi za mjerenje potrošnje i kvalitete električne energije te ostalih ključnih energenata (plin, voda itd.) u modernom objektu ili industrijskom postrojenju doprinose, pored direktnih financijskih ušteda prilikom planiranja i kontrole potrošnje, povećanju pouzdanosti i sigurnosti pogona.