CroCert-IQNet-certification(WWW)

ISO 9001:2008

ECCOS inženjering od 2009. godine posluje sukladno skupu normi ISO 9001:2008, sustav upravljanja kvalitetom.

Uvođenje norme ISO 9001:2008 osigurava okvir za stalni rast kvalitete u pružanju cjelovitih rješenja na područjima sustava tehničke zaštite i automatizacije u zgradarstvu i industriji.

ISO 14001:2004

ECCOS inženjering od 2011. godine podiže na višu razinu svijest o zaštiti okoliša u svojoj organizaciji uvođenjem sustava zaštite okoliša sukladno normi ISO 14001:2004.

Uvođenje norme ISO 14001:2004 pokazatelj je opredjeljenja za stalno poboljšanje brige o okolišu te što manjem negativnom utjecaju koji proizlazi iz svakodnevnih djelatnosti kao iz izvanrednih situacija. Uvođenjem sustava zaštite okoliša sukladno normi ISO 14001 tvrtka se obvezala na ekološko zbrinjavanje svih vrsta otpada koji nastaju u svakodnevnom obavljanju radnih zadataka kao i na racionalno korištenje svih vrsta energenata o čemu je dužna voditi potrebne evidencije i provoditi mjere nadzora, a sam sustav konstantno unaprjeđivati.

OHSAS 18001:2007

ECCOS inženjering od 2011. godine podiže na višu razinu brigu za svoje zaposlenike i zaposlenike podizvođača koji rade na gradilištima tvrtke uvođenjem sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom na radu sukladno normi OHSAS 18001:2007.

Uvođenje norme OHSAS 18001:2007 podiže brigu za sigurnost i zaštitu na radu na znatno višu razinu od one koja je, kao minimum, propisana pozitivnim propisima Republike Hrvatske iz područja zaštite na radu. Sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom na radu sukladan normi OHSAS 18001 je prepoznat i prihvaćen diljem svijeta što tvrtci također olakšava pristup na strana tržišta, što predstavlja dugoročnu orijentaciju tvrtke.

Odobrenje za obavljenje poslova tehničke zaštite za tvrtku i djelatnike – RH, MUP

ECCOS inženjering posjeduje važeće Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tehnička zaštita. Ujedno i svi djelatnici tvrtke koji se bave poslovima tehničke zaštite posjeduju važeće iskaznice zaštitara-tehničara izdane također od strane MUP-a RH nakon provedene sigurnosne provjere te provjere znanja iz područja privatne zaštite. Time je ECCOS inženjering u potpunosti usklađena sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske iz područja privatne zaštite – tehnička zaštita te je u mogućnosti projektirati, implementirati i održavati sustave tehničke zaštite svih razina složenosti uključujući i one najsloženije.

Protueksplozijska zaštita – RH, EX-Agencija

ECCOS inženjering se nalazi pod nadgledanjem hrvatske Ex-Agencije te posjeduje važeći pozitivan nalaz o ispunjenju uvjeta protueksplozijske zaštite. Tvrtka je ovlaštena izrađivati instalacije i ugrađivati opremu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Ex-prostorima).

Suglasnost za izvođenje svih električnih, energetskih i komunikacijskih instalacija i sustava – RH, MZOPUG

ECCOS inženjering posjeduje važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva za izvođenje svih električnih energetskih i komunikacijskih instalacija i sustava na građevinama I, II, III i IV skupine zahtjevnosti (I skupina – građevine najviše zahtjevnosti).

Servis automatskih mjerila razine tekućine – RH, Državni zavod za mjeriteljstvo

ECCOS inženjering ovlašteni je servis automatskih mjerila razine tekućine u nepokretnim spreminicima.

Komora ovlaštenih inženjera u graditeljstvu

Dio naših inženjera članovi su Komore i ovlašteni su inženjeri elektrotehnike.