Razvoj programskih rješenja

Orgman

Ako želite saznati
više o programu Orgman
preuzmite dokument u PDF-u

Orgman je računalni sustav za upravljanje sigurnošću i održavanjem. Riječ je o naprednom programskom rješenju za integraciju sustava automatizacije procesa održavanja, odnosno rješenju za organizaciju, planiranje i praćenje održavanja postrojenja i pripadajuće opreme. Razvijen je u skladu s najsuvremenijim tehnologijama i trendovima tehnološkog razvoja, s ciljem unaprjeđenja procesa u segmentima sigurnosti, automatizacije i učinkovitog upravljanja resursima.

Jedna od glavnih prednosti Eccosovog računalnog sustava Orgman u odnosu na druge sustave te vrste jest mogućnost potpune prilagodbe potrebama i zahtjevima korisnika. Prije uvođenja sustava Orgman potrebno je utvrditi konkretne ciljeve koje bi se njime željelo ostvariti.

Sustav Orgman nudi:

 • Automatizirano održavanje opreme
 • Planiranje održavanja uz automatsko generiranje naloga
 • Uvid u indikatore održavanja – KPI
 • Praćenje troškova održavanja
 • Podnošenje izvješća
 • Upravljanje certifikatima i dozvolama
 • Mjerne liste praćenja stanja opreme
 • Upravljanje dokumentacijom
 • Imenik osoba i tvrtki
 • Kreiranje i slanje anketa elektroničkom poštom te analizu rezultata
 • Alarmiranje i slanje obavijesti korisnicima elektroničkom poštom
 • Dodatna rješenja ili prilagodba postojećih rješenje sukladno potrebama korisnika
 • Integraciju s ostalim sustavima korisnika (postojeće skladišno poslovanje i sl.)

Prednosti sustava Orgman:

 • Učinkovitije iskorištavanje resursa
 • Povećanje sigurnosti rada
 • Produljenje životnog vijeka strojeva i opreme
 • Optimiziranje stvaranja zaliha, nabave rezervnih dijelova i materijala
 • Povećanje produktivnosti
 • Povećanje udjela planiranog održavanja u odnosu na korektivno održavanje
 • Prikupljanje informacija radi naknadne analize i unapređenja održavanja