Razvoj programskih rješenja

Orgman

Ako želite saznati
više o programu Orgman
preuzmite dokument u PDF-u

Orgman je računalni sustav za upravljanje sigurnošću i održavanjem. Riječ je o naprednom programskom rješenju za integraciju sustava automatizacije procesa održavanja, odnosno rješenju za organizaciju, planiranje i praćenje održavanja postrojenja i pripadajuće opreme. Razvijen je u skladu s najsuvremenijim tehnologijama i trendovima tehnološkog razvoja, s ciljem unaprjeđenja procesa u segmentima sigurnosti, automatizacije i učinkovitog upravljanja resursima.

Jedna od glavnih prednosti Eccosovog računalnog sustava Orgman u odnosu na druge sustave te vrste jest mogućnost potpune prilagodbe potrebama i zahtjevima korisnika. Prije uvođenja sustava Orgman potrebno je utvrditi konkretne ciljeve koje bi se njime željelo ostvariti.

Sustav Orgman nudi:

  • Automatizirano održavanje opreme
  • Planiranje održavanja uz automatsko generiranje naloga
  • Uvid u indikatore održavanja – KPI
  • Praćenje troškova održavanja
  • Podnošenje izvješća
  • Upravljanje certifikatima i dozvolama
  • Mjerne liste praćenja stanja opreme
  • Upravljanje dokumentacijom
  • Imenik osoba i tvrtki
  • Kreiranje i slanje anketa elektroničkom poštom te analizu rezultata
  • Alarmiranje i slanje obavijesti korisnicima elektroničkom poštom
  • Dodatna rješenja ili prilagodba postojećih rješenje sukladno potrebama korisnika
  • Integraciju s ostalim sustavima korisnika (postojeće skladišno poslovanje i sl.)

Prednosti sustava Orgman:

  • Učinkovitije iskorištavanje resursa
  • Povećanje sigurnosti rada
  • Produljenje životnog vijeka strojeva i opreme
  • Optimiziranje stvaranja zaliha, nabave rezervnih dijelova i materijala
  • Povećanje produktivnosti
  • Povećanje udjela planiranog održavanja u odnosu na korektivno održavanje
  • Prikupljanje informacija radi naknadne analize i unapređenja održavanja