Elektroinženjering

Eccos pruža cjelovite elektrotehničke usluge na području građenja u industriji, zgradarstvu i prometu:

• Projektiranje i savjetovanje pri projektiranju
• Izrada aplikacijskih programa za upravljačke sustave DDC, PLC i HMI/SCADA
• Razvoj programske podrške na zahtjev korisnika za različite segmente upravljanja sustavima, infrastrukturom i operacijama
• Isporuka i instalacija opreme i materijala za električne razvodne ormare i sustave mjerenja, upravljanja i regulacije
• Ispitivanje i puštanje u pogon
• Obuka korisnika
• Servis i održavanje s podrškom 24/7