Automatizacija

Automatizacijom smatramo uporabu upravljačkih sustava i informacijske tehnologije u svrhu smanjenja potrebe za ljudskim radom pri proizvodnji dobara i usluga. Automatizacija predstavlja logičan nastavak mehanizacije i igra sve važniju ulogu u svjetskom gospodarstvu i svakodnevnom životu. Iako je sam pojam automatizacije iznimno širok, Eccos svojim klijentima, ovisno o namjeni i funkciji objekta kojim raspolažu, nudi raznovrsna rješenja iz sljedećih podskupina djelatnosti:

• Centralnih nadzorno-upravljačkih sustava (CNUS / SCADA / BMS)
• Radarskih mjerila razine
• Uređaja u protueksplozijskoj izvedbi
• Sustava mjerenja unutrašnje korozije cjevovoda
• Visoke dostupnosti aplikacija
• Instrumentacije