Energetska učinkovitost

Pojam racionalnog gospodarenja električnom energijom i drugim energentima podrazumijeva sustavni i kontinuirani nadzor te upravljanje potrošnjom s ciljem njezine optimizacije, odnosno posljedičnom uštedom i smanjenjem ukupnih troškova održavanja objekata. Istovremeno predstavlja znatan doprinos zaštiti okoliša kroz smanjenje štetnih utjecaja (ISO 14001).

Neupitna je činjenica da su investicije s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti poslovnih objekata i industrijskih pogona visoke, no prijeko potrebne i dugoročno isplative. Sveobuhvatan sustav nadzora i upravljanja energijom u Eccosovoj izvedbi u vrlo kratkom roku opravdava inicijalne troškove. Nadzor i pregled potrošnje energenata prvi su korak ka optimizaciji, dok automatizirano upravljanje potrošnjom omogućuje i znatne uštede u poslovanju. Sustav nadzora i upravljanja energijom omogućuje utvrđivanje prioriteta tvrtke kao i planiranje financijskih sredstava na temelju potpunih i sveobuhvatnih podataka.

Time se nadležnom osoblju omogućuje sveobuhvatan pregled nad poslovanjem i olakšava donošenje poslovnih odluka, posebice kada je riječ o sustavima opskrbe energijom, ali i potrošnje energenata.

EEMS – Nadzor potrošnje i kvalitete električne energije i ostalih energenata
Ne postoji jednoznačna definicija pojma kvalitete električne energije, no može se reći da se radi o nazivu koji objedinjuje utjecaj smetnji prisutnih u električnoj mreži na idealni sinusoidalni oblik napona, odnosno struje. Narušena kvaliteta električne energije može biti posljedica višestrukih i različitih smetnji koje su izazvali kako potrošači tako i dobavljači električne energije.

 

 

Eccos nudi sustave nadzora potrošnje i kvalitete električne energije (eng. Enterprise Energy Management System – EEMS) i ostalih energenata (plin, voda, para i sl.) utemeljene na dugogodišnjem iskustvu našeg inženjerskog kadra i vrhunskoj opremi renomiranih svjetskih dobavljača. Kreirani prema individualnim karakteristikama pojedinog objekta i u skladu sa specifičnim mogućnostima, potrebama i zahtjevima svakog korisnika, takvi su autonomni sustavi zapravo podskupina nadzornih sustava te prate sljedeće poremećaje:

  • Propadi i prekidi napona
  • Prenaponi i tranzijentni prenaponi
  • Fluktuacije napona
  • Treperenje
  • Nesimetrija
  • Harmonici i međuharmonici
  • Promjene frekvencije

Sustav nadzora potrošnje i kvalitete električne energije predstavlja jednu od ključnih komponenata nekog objekta, a integrira li se u njegovu središnju integracijsku platformu (CNUS), otklanja se potreba za dodatnom sklopovskom i programskom opremom za nadzor, što znatno smanjuje ukupne troškove održavanja.

Schneider Electric, vodeća tvrtka u upravljanju energijom i automatizaciji, razvija povezane tehnologije i rješenja za upravljanje energijom i procesom na sigurne, pouzdane, učinkovite i održive načine. Eccos i Schneider Electric dugogodišnji su partneri na području energetske učinkovitosti, a Eccos za program EcoXpert ima službenu titulu Master EcoXpert TM –  Power Management – Specialized in Datacenter čime je certificiran za segment upravljanja energijom unutar tehnoloških cjelina otvorene i povezane IoT platforme. Ovim certifikatom dokazana je Eccosova stručnost u kritičnim primjenama kao što su praćenje kvalitete električne energije, analiza energetskih događaja i usklađenost energetske učinkovitosti.