Zaštita osobnih podataka

OBRADA OSOBNIH PODATAKA U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA

Voditelj obrade podataka 
Kod provođenja selekcijskog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), kao Voditelj obrade odgovoran je ECCOS-INŽENJERING d.o.o., Pile I. 21, 10 000 Zagreb, OIB: 71629027685 (dalje: Eccos)

Svrha obrade podataka i pravna osnova te trajanje obrade
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o radu te drugih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju pitanje radnih odnosa i pitanje zaštite osobnih podataka.
Ukoliko se prijavljujete na natječaj za posao objavljen na našoj web stranici, Vaše osobne podatke upotrebljavat ćemo u svrhu utvrđivanja ispunjavate li uvjete natječaja a radi donošenja odluke o zapošljavanju.
Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je nužna obrada Vaših osobnih podataka radi poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora. Ako s Vama ne sklopimo ugovor o radu, Vaše ćemo podatke čuvati 3 mjeseca nakon završetka natječaja i nakon toga ćemo ih obrisati iz naše evidencije.

Osobne podatke iz Vaše otvorene zamolbe za posao te njezinih priloga koje nam dostavite upotrebljavamo isključivo u svrhu utvrđivanja ispunjavate li uvjete za eventualno slobodno radno mjesto, odnosno za buduće potrebe zapošljavanja te kod donošenja odluke o Vašem zapošljavanju i samo u opsegu koliko je neophodno za ostvarenje navedene svrhe.
Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola koju ste nam dobrovoljno dali dostavljajući nam otvorenu prijavu za posao.
Vaše podatke ćemo čuvati 12 (dvanaest) mjeseci od dana primitka Vaše privole, osim ako nas prije isteka tog roka ne izvijestite o povlačenju privole.

Osobni podaci koji se obrađuju
Eccos inženjering u navedenu svrhu obrađuje osobne podatke koje smo prikupili od Vas kao i podatke koje smo o Vama dobili od strane trećih osoba kao što su:
•    ime i prezime, titula, spol, prebivalište/boravište, državljanstvo, datum rođenja, mjesto rođenja, OIB, adresa elektroničke pošte, broj telefona, podaci iz životopisa, podaci iz otvorene ponude za zapošljavanje i sl.
•    podatke o stručnom znanju i osposobljavanju, podaci iz certifikata, podatke iz preporuke bivših poslodavaca i sl.
•    podatke o zdravstvenom stanju (npr. podatak o invalidnosti).
Vaše osobne podatke prikupljamo od Vas npr. iz životopisa, motivacijskog pisma, dokaza o završenom stupnju obrazovanja, certifikata, preslike osobne iskaznice, isprave kojom se dokazuje Vaš radni staž i dr.

Vaše osobne podatke možemo dobiti i od trećih osoba, kao npr. od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili od Vaših prethodnih poslodavaca (npr. preporuke koje nam oni pošalju).

Primatelji osobnih podataka
Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni pojedinim organizacijskim jedinicama te pojedinim zaposlenicima u Eccosu ako je to nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade.

Vaše osobne podatke možemo dostaviti i trećim osobama, tj. fizičkim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u vezi sa zapošljavanjem (npr. pružatelji usluga provođenja selekcijskog postupka, pružatelji poštanskih i kurirskih usluga i dr.).

Prava ispitanika vezano uz obradu osobnih podataka:
•    pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o tome koje Vaše podatke obrađujem te informacije o samoj obradi podataka
•    pravo na ispravak – pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
•    pravo na zaborav – pravo na brisanje Vaših osobnih podataka kojima raspolažemo, osim kada je obrada nužna radi poštivanja propisa  koji nas obvezuju
•    pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka
•    pravo na prigovor – pravo na protivljenje obradi Vaših osobnih podataka. 
•    pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade.
•    pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu putem info@eccos.com.hr.

Obrazac za ostvarivanje prava ispitanika možete pronaći ovdje.
Detaljnije informacije o pravima ispitanika možete pronaći ovdje.

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka možete se obratiti našem Službeniku za zaštitu podataka na adresu e-pošte info@eccos.com.hr.

Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

U svezi s načinom obrade vaših osobnih podataka, imate se pravo žaliti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, http://azop.hr/.

Svaka izmjena ove Obavijesti o obradi osobnih podataka u svrhu zapošljavanja biti će objavljena na ovoj stranici. Ova Obavijest zadnji je put izmijenjena 17. kolovoza 2023.