Podatkovni centri

Podatkovni centri ili sigurnosne serverske sobe tipičan su primjer složenih integracijskih rješenja jer podrazumijevaju povezivanje različitih elektroničkih podsustava u jednu usklađeno djelujuću cjelinu. Budući da integracija na razini pojedinih podsustava predstavlja tek djelomično rješenje, javlja se potreba za integracijom raznolikih, naizgled nekompatibilnih elektroničkih sustava u jedinstveni homogeni sustav čije mogućnosti uvelike nadilaze pojedinačnu funkcionalnost svakog zasebnog sustava.

Eccos vrši integraciju sustava temeljenu na podatkovnoj komunikaciji među podsustavima, odnosno sklopovskim i programskim sučeljima koja omogućuju adekvatnu interakciju pojedinačnih sustava i uređaja. Time se ostvaruje željena razina transparentnosti globalnih poslovnih procesa, uz mogućnost nadzora i upravljanja s jednog središnjeg računala.

Osnovna je funkcija sigurnosne serverske sobe osiguranje visoke dostupnosti programskih aplikacija, stoga takve prostorije čine srž poslovanja svake tvrtke ili institucije, a okupljaju veliki broj raznolikih, međusobno odvojenih i prividno nekompatibilnih elektroničkih sustava u središnjoj krovnoj platformi, odnosno centralnom nadzorno-upravljačkom sustavu (CNUS-u). Ipak, takav sustav istovremeno u mnogim svojim segmentima predstavlja jedinstvenu točku kvara, odnosno slabu kariku (eng. Single Point Of Failure – SPOF). Gubitak mrežnog napona, kvar središnjeg serverskog računala ili ključnog mrežnog preklopnika predstavljaju potencijalni gubitak cijelog sustava. Kako bi on uvijek bio pouzdan, stabilan i visoko dostupan, potreban je interdisciplinarni pristup kakav nudi Eccos, s potpunim rješenjima po načelu „ključ u ruke“ te podršci i rješenjima u:

Računarstvu / Telekomunikacijama

  • Projektiranje i implementacija centralnog nadzorno-upravljačkog sustava na temelju vlastitih inženjerskih rješenja prema specifičnim potrebama i zahtjevima korisnika, koristeći se programskom i sklopovskom opremom partnera, redom renomiranih svjetskih tvrtki
  • Osiguravanje visoke dostupnosti aplikacija virtualizacijom na redundantnoj računalnoj opremi

Energetici

  • Projektiranje i izvođenje električnog razvoda
  • Pomoćno agregatsko napajanje (eng. Engine Generator)
  • Besprekidno baterijsko napajanje (eng. Uninterruptible Power Supply – UPS)
  • Nadzor kvalitete i potrošnje električne energije temeljen na inženjerskim rješenjima projektiranima prema specifičnim karakteristikama pojedinog sustava

Klimatizaciji, ventilaciji i grijanju

  • Projektiranje i implementacija sustava u suradnji s partnerima

Arhitekturi

  • Projektiranje i izvođenje u suradnji s partnerima

Sigurnosnim sustavima

  • Projektiranje, implementacija i integracija cjelokupnog spektra sustava tehničke zaštite i zaštite od požara.