Automatizacija

Instrumentacija

Instrumentacija u industriji skupni je pojam za mjerne instrumente koji služe za indikaciju, mjerenje i pamćenje fizikalnih veličina kao što su tlak, temperatura, protok, razina i slično.

Instrumentacijski inženjering je inženjerska specijalizacija usredotočena na načelo i rad mjernih instrumenata koji se koriste u oblikovanju i konfiguraciji automatiziranih sustava s električnim ili pneumatskim upravljanjem. Osnovna primjena instrumentacije prisutna je u automatiziranim procesima poput onih u kemijskim, petrokemijskim, naftnim, plinskim i drugim proizvodnim postrojenjima.

Cilj je primjene svakog instrumenta poboljšanje produktivnosti, pouzdanosti, sigurnosti, optimizacije i stabilnosti sustava. Za upravljanje parametrima u procesu ili u određenom sustavu koriste se mikroprocesori, mikrokontroleri, sustavi PLC, DCS, ESD i SCADA/HMI.

Inženjeri za instrumentaciju odgovorni su za integraciju mjernih pretvarača, transmitera, mjernih pokazivača, rekordera, odašiljača i upravljačkih sustava, te za izradu dijagrama cjevovoda i instrumenata za upravljani proces (P&I dijagrami). U djelokrug aktivnosti spadaju i oblikovanje instalacije i ožičenja te kondicioniranje mjernih signala. Instrumentacijski inženjer ili tehničar odgovoran je i za umjeravanje, ispitivanje i održavanje mjerno-upravljačkih sustava.

U industriji nafte i plina te rudarstvu instrumentacijski uređaji i instalacije uvijek su u izvedbi za korištenje u eksplozivnoj atmosferi. Projektiranje, izrada, montaža, održavanje i popravak mjerno-upravljačkih sustava podložni su tehničkom nadgledanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (Ex-Agencija).

Eccos posjeduje ovlaštenja za:
TN-IN – Instaliranje (izvođenje/ispitivanje) električnih instalacija
TN-ODA/ODP – Održavanje Ex-opreme