Automatizacija

Centralni nadzorno-upravljački sustavi

Velik broj različitih, međusobno odvojenih i prividno nekompatibilnih elektroničkih sustava u modernim objektima i industrijskim postrojenjima često postaje problem koji zahtijeva uvođenje središnjeg sustava upravljanja, odnosno centralnog nadzorno–upravljačkog sustava (CNUS-a).

Ovisno o opsegu i namjeni, centralni nadzorno-upravljački sustavi dijele se na:

  • CNUS (Centralni nadzorno-upravljački sustav) u užem je smislu dio industrijskog procesa geografski ograničenog na jednu lokaciju
  • SCADA (Supervisory Control and Dana Aquisition) – dio industrijskog procesa geografski raširenog na šire područje
  • BMS (Building Management System) – sustav upravljanja u zgradarstvu
  • BAM (Builduing Automation System) – sustav automatizacije u zgradarstvu

Među elemente sustava raznolike kompleksnosti pripadaju razni senzori, transmiteri, upravljačka logika (RTU, PLC, DDC itd.), izvršni članovi, telekomunikacijski protokoli, sklopovska i programska sučelja, poslužiteljska računala sa specijaliziranom programskom opremom te korisnička sučelja.

  • RTU (Remote Terminal Unit) – uređaji specijalizirani za nadzor i upravljanje signalima, bez implementiranih algoritama
  • DDC (Direct Digital Control) – uređaji specijalizirani za nadzor i upravljanje prema određenom broju unaprijed definiranih signala i implementiranih algoritama, npr. klima-kontroleri
  • PLC (Programable Logic Controller) – programabilni logički upravljači, uređaji općenitije primjene za nadzor i upravljanje kod kojih su projektant i programer odgovorni za utvrđivanje signala i primjenu algoritama

Eccos projektira i izvodi sve vrste centralnih nadzorno-upravljačkih sustava, ovisno o karakteristikama objekta i u skladu s mogućnostima, potrebama i zahtjevima korisnika. Pritom upotrebljavamo provjerenu programsku i sklopovsku opremu renomiranih svjetskih proizvođača, a sva rješenja koja nudimo rezultat su dugogodišnjeg iskustva našeg inženjerskog kadra i stvaraju temelj za brzu realizaciju novih projekata.