Automatizacija

Radarska mjerila razine

Stalni nadzor količine sirove nafte i srodnih proizvoda u velikim rafinerijskim spremnicima, naftovodima i spremničkim skladištima od iznimne je važnosti u svakodnevnom radu.

Vrijednost mjerene zalihe, kontrola gubitaka, iskorištenost spremničkog prostora, detekcija curenja i zaštita od prelijevanja samo su neki od aspekata s kojima se operateri i vlasnici spremničkih prostora susreću.

Nadzor spomenutih aspekata ovisi prvenstveno o kvaliteti i značajkama mjernog sustava na spremnicima. Ključne su prednosti inteligentnih mjerno-upravljačkih uređaja za spremnike koje nudimo:

  • Automatska provjera prijenosa proizvoda;
  • Maksimalna sigurnost i zaštita okoliša;
  • Poboljšano upravljanje zalihama;
  • Smanjenje gubitaka proizvoda;
  • Smanjenje operativne potrošnje i poboljšanje učinkovitosti postrojenja.

Pravovremeni pristup pouzdanim i preciznim podacima spremničkog prostora omogućuje donošenje kvalitetnih i odgovarajućih odluka, čime se optimizira produktivnost, sigurnost i u konačnici profit, a prijelaz na takav sustav brzo vraća uloženu investiciju.