Razvoj programskih rješenja

ESCEP

Ako želite saznati
više o programu ESCEP
preuzmite dokument u PDF-u

Eccos Smart City Enablement Platform

Pojam pametnog grada (smart city) najbolje je definirati kao viziju urbanog razvoja uporabom različitih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedila učinkovitost gradskih usluga.

Koncept pametnog grada omogućuje gradskim upravama da gradom upravljaju na nov, pametniji način, uporabom digitalnih tehnologija, te da bolje razumiju potrebe svojih građana i posjetitelja (turista). To podrazumijeva optimalno korištenje postojećih resursa, brigu za siguran i održiv okoliš te omogućavanje uvijek dostupnih personaliziranih informacija svim korisnicima usluga.

Neki od primjera primjene ovog koncepta su:

          promet: podaci prikupljeni s različitih senzora, videokamera, društvenih mreža i slično pomažu gradskim upravama bolje razumijevanje prometa vozila i pješaka u gradu, a time i kvalitetnije upravljanje prometom (usmjeravanje prometa na područja gdje je manja prometna gužva),

          parkiranje: implementacija tehnologije pametnog parkiranja omogućuje navođenje vozača do slobodnih parkirališnih mjesta, čime se povećava prihod od parkiranja i smanjuju zagađenja i prometne gužve,

          sprečavanje i otkrivanje kriminala: uporaba videonadzornih kamera različitih namjena (upravljanje prometom, upravljanje parkiralištem itd.) u sigurnosne svrhe, osigurava smanjenje broja kaznenih dijela kao i lakše pronalaženje počinitelja kaznenih dijela,

          hitne službe: upravljanjem npr. sustavom semafora osigurava se brži dolazak hitnih službi na mjesto intervencije, a omogućeno je i korištenje različitih sustava za npr. provođenje evakuacije,

          itd.

 

Kako bi se gradovima, odnosno gradskim upravama omogućila implementacija koncepta pametnih gradova, Eccos je razvio programsku platformu Eccos Smart City Enablement Platform (ESCEP) koja omogućuje komunikaciju različitih sudionika procesa pametnog grada. Platforma prvenstveno osigurava učinkovitije funkcioniranje gradske uprave i podiže razinu javne sigurnosti.

ESCEP je platforma koja omogućuje univerzalno povezivanje i razmjenu podataka, odnosno predstavlja sučelje za različite (ICT) sustave (programska i strojna rješenja raznih proizvođača) koje koristi gradska uprava, ali i drugi sudionici procesa u svakodnevnom  funkcioniranju grada.

Kako se sve interakcije između povezanih sustava odvijaju kroz ESCEP, omogućena je jedna od ključnih funkcionalnosti platforme – snažan izvještajni sustav. Omogućeno je kreiranje i prikaz različitih vrsta izvještaja u skladu s potrebama i pravima pojedine (gradske) službe koja koristi sustav, odnosno pojedinog korisnika.  Osim operativnih i servisnih izvještaja koji olakšavaju upravljanje različitim sustavima integriranima na platformi ESCEP moguće je izraditi i različite financijske izvještaje koji osiguravaju adekvatno praćenje financijskih podataka bitnih za rad pojedinih gradskih službi.

Jedan od danas ključnih zahtjeva prema gradskim službama i tvrtkama jest kvalitetno informiranje građana i posjetitelja (turista) o uslugama i servisima. Implementacija platforme ESCEP omogućuje brzo i jednostavno informiranje svih zainteresiranih kroz implementaciju različitih prodajnih kanala: internetski portali, mobilne aplikacije, pametni infokiosci i sl., omogućuje prodaju i naplatu različitih usluga. Usluge koje se prodaju kroz platformu ESCEP mogu biti gradske usluge (komunalije, parkiranje i sl.), ali platforma nije ograničena na vrstu i pružatelja usluga.