Tehnička zaštita

Plinodojava

U slučaju katastrofalnih događaja poput istjecanja plina ili para pravovremena i adekvatna reakcija od iznimne je, često i životne važnosti. U različitim je područjima ljudske djelatnosti detekcija plamena i otrovnih i eksplozivnih plinova od neprocjenjive važnosti za zaštitu ljudi, okoliša i imovine. Područje primjene sustava plinodojave iznimno je široko, od naftne industrije, rudarstva i različitih proizvodnih grana pa sve do garaža, kotlovnica ili ureda.

Eccos osmišljava, projektira, isporučuje, izvodi, pušta u pogon i održava sustave detekcije svih vrsta eksplozivnih i otrovnih smjesa, plinova i para u svim vrstama objekata. Naš puni inženjerski potencijal, naše znanje i iskustvo najbolje dolaze do izražaja na velikim i srednjim sustavima gdje koristimo različita tehnička rješenja za distribuciju signala na više mjesta te nudimo integraciju sa središnjom integracijskom platformom, odnosno centralnim nadzorno-upravljačkim sustavom.