Tehnička zaštita

Protuprovala i protuprepad

Ključni čimbenici procjene načina zaštite objekta od provale, prepada i sabotaža njegova su veličina, rasprostranjenost i orijentacija, važnost poslovnih procesa koji se u njemu odvijaju, vrijednost stvari i opreme te broj ljudi koji u njemu rade i borave.

Sustavi protuprovale i protuprepada mogu uspješno otkriti, dojaviti i spriječiti pokušaj prepada ili provale u štićeni objekt. Moderni sustavi protuprovale imaju središnji digitalni mikroprocesorski uređaj, module za proširenje sustava, uređaje za upravljanje, uzbunjivanje i dojavu te raznovrsne detektore – od onih za prostornu detekciju (detekciju pokreta), temeljenih na infracrvenoj i mikrovalnoj tehnologiji, do detektora vibracija, protuprepadnih tipki, nagaznih tračnica i sl.

Eccos izvodi sustave protuprovale s opremom renomiranih svjetskih proizvođača koji omogućuju nadzor objekta i upravljanje sustavom iz središnje nadzorno-upravljačke aplikacije.

Time se postižu sinergijski učinci djelovanja različitih sustava tehničke zaštite, što u konačnici rezultira optimalnom zaštitom u skladu sa specifičnim potrebama i zahtjevima svakog korisnika.