Tehnička zaštita

Mehanička zaštitna sredstva

Mehanička zaštitna sredstva omogućuju nadzor, zabranu kretanja i/ili usmjeravanje pješaka i vozila u željenom pravcu, pogotovo u slučajevima kad trajni ljudski nadzor pristupa nije moguć ili financijski opravdan.

Ovisno o tome je li riječ o vanjskom ili unutarnjem prostoru, potrebnoj razini sigurnosti, zahtjevima protočnosti te postojanju, odnosno nepostojanju dodatnog zaštitarskog nadzora, odabir mehaničkih zaštitnih sredstava zahtijeva temeljitu analizu potreba i očekivanja.

U mehanička zaštitna sredstva ubrajaju se rampe, pješačke barijere, prepreke, cilindri i brave. Mehanička zaštitna sredstva moguće je nadograditi i unaprijediti i uz pomoć mehatroničkih komponenti koje su također uključene u našu široku ponudu renomiranih svjetskih proizvođača.