Tvrtka

Izjava o zaštiti privatnosti

Obveza na povjerljivost podataka

Tvrtki ECCOS-INŽENJERING d.o.o. (u daljnjem tekstu: Eccos) važna je zaštita sigurnosti i privatnosti osobnih podataka, stoga svoje poslovanje vodi u skladu s važećim propisima o zaštiti i sigurnosti podataka. U nastavku navodimo koje podatke Eccos prikuplja, kako upotrebljava i čuva te podatke, kome ih može ustupati te koja su Vaša prava vezano uz zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je tvrtka ECCOS inženjering d.o.o. na adresi Pile I. 21, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Što su osobni podaci?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji itd.

Koje podatke Eccos prikuplja o Vama?

Eccos prikuplja samo one osobne podatke koje dobrovoljno dajete putem prijave za posao na posao@eccos.com.hr, putem službene e-mail adrese info@eccos.com.hr ili na drugi način putem pristupa internetskoj stranici Eccosa (npr. anketa, u svrhu izravnog marketing ili istraživanja tržišta i sl.), šaljete poštom i slično.

Napominjemo kako uporabom telekomunikacijskih usluga za pristup mrežnim stranicama Vaši podaci o komunikaciji (npr. IP adresa) ili/i podaci o uporabi (npr. informacije o početku, kraju i opsegu svakog pristupa i informacije o telekomunikacijskim uslugama kojima ste pristupili) tehnički su generirani i mogli bi se potencijalno odnositi na osobne podatke.  Ako postoji nužna potreba, vaši podaci o komunikaciji ili uporabi prikupljati će se, obrađivati i koristiti u svrhe navedene u ovoj Izjavi te u skladu s važećim pravnim okvirom vezano za zaštitu i sigurnost podataka. Navedeno je obrazloženo niže kod Pravila u postupanju s kolačićima (tzv. cookies). 

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Eccos Vaše osobne podatke može upotrijebiti u sljedeće svrhe:

·       za odgovor na vaš upit ili zahtjev, obradu narudžbe ili prijave za posao te ustupanje pristupa posebnim informacijama ili ponudama
·    u svrhu uspostavljanja odnosa sa korisnikom možemo pohraniti i obrađivati osobne podatke za bolje razumijevanje vaših poslovnih potreba i pronalaženje načina za unapređenje svojih proizvoda i usluga
·       možemo upotrebljavati osobne podatke kako bismo vam se obratili u vezi s Eccosovom ponudom radi pružanja podrške vašim poslovnim potrebama
·       za provođenje mrežnih anketa koje bi nam pomogle u boljem razumijevanju potreba kupaca.

Ako ne želite da se Vaši osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), poštivat ćemo vaš izbor. 

 

Tko može pristupiti vašim osobnim podacima?

Vaše osobne podatke ne prodajemo ni ne plasiramo na tržište trećim osobama. Eccos osobne podatke može davati trećima  samo uz Vašu suglasnost te za potrebe izvršavanja zakonskih obveza, ugovora, zaštite interesa korisnika i Eccosa te sprečavanja mogućih zloporaba.

 

Trajanje obrade

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s Eccosom, odnosno dok postoji Vaša privola za obradu osobnih podataka kao i za vrijeme za koje je smo zakonski obvezani čuvati određene podatke, bez mogućnosti aktivne obrade osobnih podataka već samo arhiviranje.

 

Vaša prava vezano uz prikupljanje i obradu osobnih podataka

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) svatko čije osobne podatke obrađujemo ima sljedeća prava:

·       pristup podacima – pravo na pristup osobnim podacima koji se obrađuju
·       pravo na ispravak – pravo zahtijevati ispravak netočnih i/ili dopunu osobnih podataka
·       brisanje podataka („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose
·       pravo na ograničenje obrade – u pojedinim situacijama ispitanik ima pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade
·       pravo na prigovor – ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka
·       pravo na prenosivost podatakapravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade
·       pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu.

 

 

 

Svoja prava možete ostvariti podnošenjem zahtjeva putem e-pošte na adresu: info@eccos.com.hr.

Napominjemo kako na Vaš zahtjev nećemo dalje prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke osim u slučaju da Eccos ima legitiman razlog za obradu podataka koji nadilaze interese ispitanika te radi zaštite pravnih zahtjeva.

Sukladno članku 7. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu, odnosno svoju suglasnost za prikupljanje njegovih osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole ispitanika se o tome obavještava. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

U svezi s načinom obrade vaših osobnih podataka, imate se pravo žaliti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, http://azop.hr/.

Pravila o postupanju s kolačićima (tzv. cookies)  – informacije koje se automatski pohranjuju na Vaše računalo

Kada pristupite našim mrežnim stranicama mi automatski prikupljamo određene podatke o Vama, kao što su npr. vrsta mrežnog preglednika i operativnog sustava kojim se služite, naziv domene mrežnih stranica s kojih pristupate, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranicama, pregledane stranice i sl. Te podatke možemo upotrebljavati i razmjenjivati kako bismo pratili posjećenost svojih mrežnih stranica i unaprijedili njihov rad ili sadržaj.

Takve podatke pohranjujemo u obliku kolačića kako bismo automatski prepoznali Vaše računalo kod sljedećeg posjeta. Kolačići nam mogu pomoći na razne načine, primjerice da mrežne stranice bolje prilagodimo vašim interesima.

Vrste kolačića koja Eccos koristi ili može koristiti:

  • Neophodni kolačići prijeko su potrebni za rad naših internetskih stranica i korištenje njihovim značajkama i/ili uslugama ( npr. omogućuju vam navigaciju po njima i mogućnost prijave u sigurna područja). Pri korištenju Eccos Internet stranice automatski dajete privolu na uporabu neophodnih kolačića bez kojih one ne mogu funkcionirati.
  • Kolačići za performanse i funkcionalni kolačići prikupljaju informacije o tome na koji način posjetitelji upotrebljavaju našu interne stranicu te su prikupljene informacije anonimne. Omogućuju našim internetskim stranicama da pamte odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne značajke (pamćenje promjena jezičnih postavki ili je li korisnik građani ili pravna osoba).
  • Marketinški kolačići upotrebljavaju se za praćenje posjetitelja preko internetskih stranica. Namjera je prikazati oglase koji su relevantni i zanimljivi za pojedinog korisnika, a time i vrjedniji za izdavače i oglašavače trećih strana.

Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta). Kolačići nam mogu pomoći na razne načine, primjerice da mrežne stranice bolje prilagodimo vašim interesima ili da pohranimo vašu zaporku kako je ne biste trebali svaki put unositi. Ističemo kako Eccos koristi samo Neophodne kolačiće te Performanske i funkcionalne kolačiće. Neophodni kolačići ne mogu se isključiti, ali ukoliko ne želite da Eccos koristi Kolačiće performanske i funkcionalne kolačiče molimo da na „skočnom prozoru“ odaberite Ne Prihvaćam ovu kategoriju kolačića. Eccos može po potrebi koristiti Marketinške kolačiće, ali je Vaše pravo isto onemogućiti.

Brisanje kolačića s Vašeg računala

Kolačići su tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Ako ne želite primati kolačiće, u postavkama svojeg mrežnog preglednika trebate namjestiti brisanje kolačića s tvrdog diska računala, blokadu svih kolačića ili primanje upozorenja prije pohranjivanja kolačića. Kolačiće čuvamo sedam dana.

 

Poveznice na druge mrežne stranice

Eccosove mrežne stranice sadrže poveznice na druge mrežne stranice. Eccos nije odgovoran za praksu vezanu za privatnost ili sadržaj drugih mrežnih stranica.

Svaka izmjena naše Izjave o privatnosti te Pravila o kolačićima biti će objavljena na ovoj stranici te Vas pozivamo da povremeno posjetite ovu stranicu radi informiranja o mogućim izmjenama.  Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka zadnji je put izmijenjena 17. kolovoza 2023.