Tvrtka

Izjava o zaštiti privatnosti

Obveza na povjerljivost podataka

Tvrtki ECCOS inženjering d.o.o. (da ljenjem tekstu: Eccos) važna je zaštita sigurnosti i privatnosti osobnih podataka, stoga svoje poslovanje vodi u skladu s važećim zakonima o zaštiti i sigurnosti podataka.
U nastavku navodimo koje podatke Eccos može prikupljati, kako upotrebljava i čuva te podatke i kome ih može ustupati.

Osobni podaci

Eccos neće prikupljati nikakve osobne podatke putem svojih mrežnih stranica (npr. vaše ime, adresu, telefonski broj ili elektroničku adresu), osim ako ih dobrovoljno date (npr. prijavom, anketom), ako date svoju suglasnost ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

Svrha

Ustupanjem svojih osobnih podataka suglasni ste s time da ih upotrebljavamo za odgovor na vaš upit, obradu narudžbe ili ustupanje pristupa posebnim informacijama ili ponudama. Nadalje, kako bismo uspostavili odnos s vama kao korisnikom:


•    možemo pohraniti i obrađivati osobne podatke za bolje razumijevanje vaših poslovnih potreba i pronalaženje načina za unapređenje svojih proizvoda i usluga;

•    možemo upotrebljavati osobne podatke kako bismo vam se obratili u vezi s Eccosovom ponudom radi pružanja podrške vašim poslovnim potrebama ili

•    za provođenje mrežnih ankete koje bi nam pomogle u boljem razumijevanju potreba kupaca.
Ako ne želite da se vaši osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), poštivat ćemo vaš izbor. Vaše osobne podatke ne prodajemo ni ne plasiramo na tržište trećim osobama.

Ograničenje svrhe

Eccos će skupljati, upotrebljavati ili objavljivati osobne podatke koje date samo za potrebe s kojima ste vi upoznati, osim ako je ta obrada:

•    u drugu svrhu koja je izravno vezana uz izvornu svrhu za koje su osobni podaci i prikupljani,

•    potrebna za pripremu, pregovaranje i ispunjavanje ugovora s vama,

•    obvezna prema zakonu ili ako tako zahtijevaju mjerodavna državna ili pravosudna tijela,

•    potrebna za vođenje sudskog ili drugog postupka

•    potrebna za sprečavanje prijevare ili drugih nezakonitih radnji na Eccosovom informacijsko-tehnološkom sustavu

Podaci o komunikaciji ili podaci o uporabi

Uporabom telekomunikacijskih usluga za pristup mrežnim stranicama vaši podaci o komunikaciji (npr. IP adresa) ili podaci o uporabi (npr. informacije o početku, kraju i opsegu svakog pristupa i informacije o telekomunikacijskim uslugama kojima ste pristupili) tehnički su generirani i mogli bi se potencijalno odnositi na osobne podatke. Ako postoji nužna potreba, vaši podaci o komunikaciji ili uporabi skupljat će se, obrađivati i koristiti u skladu s važećim pravnim okvirom vezano za zaštitu i sigurnost podataka.

Neosobni podaci koji se prikupljaju automatski

Kada pristupite našim mrežnim stranicama, mi automatski (tj. ne putem prijave) možemo prikupiti neosobne podatke (npr. vrstu mrežnog preglednika i operativnog sustava kojim se služite, naziv domene mrežnih stranica s kojih pristupate, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranicama, pregledane stranice itd.). Te podatke možemo upotrebljavati i razmjenjivati kako bismo pratili posjećenost svojih mrežnih stranica i unaprijedili njihov rad ili sadržaj.

Cookies (tzv. kolačići)  – informacije koje se automatski pohranjuju na vaše računalo

Kada pogledate neku našu mrežnu stranicu, mi možemo pohraniti neke podatke na vaše računalo u obliku kolačića kako bismo automatski prepoznali vaše računalo kod sljedećeg posjeta. Kolačići nam mogu pomoći na razne načine, primjerice da mrežne stranice bolje prilagodimo vašim interesima ili da pohranimo vašu zaporku kako je ne biste trebali svaki put unositi. Ako ne želite primati kolačiće, u postavkama svojeg mrežnog preglednika trebate namjestiti brisanje kolačića s tvrdog diska računala, blokadu svih kolačića ili primanje upozorenja prije pohranjivanja kolačića.

Sigurnost

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Eccos poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Poveznice na druge mrežne stranice

Eccosove mrežne stranice sadrže poveznice na druge mrežne stranice. Eccos nije odgovoran za praksu vezanu za privatnost ili sadržaj drugih mrežnih stranica.

Pitanja i komentari

Eccos će odgovoriti na razumne zahtjeve vezane  za pregled osobnih podataka i za ispravak, dopunu ili brisanje netočnih podataka. Redovito provjeravajte ovu stranicu kako biste imali sve ažurne informacije.

Registracija korisnika

Svojom registracijom korisnik daje suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka. Registrirati se može samo punoljetna osoba.

Suglasnost

Korisnik odabirom opcije „Suglasan sam s pravilima korištenja“ prilikom registracije daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje Eccosovih mrežnih stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

•    suglasnost da Eccos može sukladno odredbama propisa koje uređuju zaštitu osobnih podataka obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistika, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unapređenje odnosa s kupcima te unapređenja usluga. Eccos navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja svojih usluga, zaštite interesa korisnika i Eccosa te sprečavanja mogućih zloporaba;


•    potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih Eccosovih usluga, što za rezultat ima povećanje zadovoljstva korisnika; suglasnost da mu se Eccos može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom te da mu na kućnu adresu može dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi; davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je tvrtka ECCOS inženjering d.o.o. na adresi 1. Pile 21, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Sukladno članku 7. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole ispitanika se o tome obavještava. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Opoziv možete podnijeti osobno u uredima tvrtke Eccos poštom na gore navedenu adresu ili e-poštom na adresu info@eccos.com.hr.


Nakon pažljivog čitanja i razumijevanja informacija u ovoj izjavi, klikom na „U redu“ unutar trake s obavijesti o kolačićima dopuštate da Eccos kao voditelj obrade osobnih podataka obrađuje i koristi vaše osobne podatke prikupljene na ovim mrežnim stranicama radi omogućivanja pristupa i inicijativa koje se nude na stranicama, radi istraživanja tržišta, slanja informacija, ponuda i reklamnih materijala o Eccosovim novim uslugama i/ili proizvodima.