Politike

POLITIKA  INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

ECCOS INŽENJERING d.o.o. obvezuje se osigurati kvalitetu, štititi okoliš, odgovorno gospodariti energijom, osigurati sigurnost i zaštitu informacija te omogućiti sigurna radna mjesta i zaštitu zdravlja ljudi na svim mjestima na kojima provodi svoje aktivnosti, primjereno prirodi, opsegu i utjecaju na kvalitetu, okoliš, energiju, sigurnost i zaštitu zdravlja te sigurnost informacija.

Visoka razina implementiranih sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001, zaštitom okoliša prema ISO 14001, zaštitom zdravlja i sigurnošću prema ISO 45001 i SCCp, sigurnošću informacija prema ISO 27001 i energijom prema ISO 50001 temelj su budućeg razvoja i garancija zadovoljstva naših kupaca, svakog radnika, poslovnih partnera, vlasnika i društvene zajednice.

Odgovornost za uspostavljene sustave upravljanja potvrđuje se upravljanjem i provedbom u poslovnim procesima i svim Eccsovim organizacijskim cjelinama.

Uprava redovito provjerava i ocjenjuje uspostavljene sustave upravljanja.

Dostizanje zadane razine kvalitete i stalno unapređenje postiže se trajnim osiguranjem postavljenih ciljeva integriranog sustava upravljanja.

 

 

Opredjeljenjem za stalno unapređenje uprava:

– osigurava dostupnost informacija i resursa za ostvarenje ciljeva
– omogućuje odgovorno ponašanje u zaštiti okoliša kako bismo sačuvali čisti okoliš za buduće generacije i spriječili onečišćenja
– djeluje na kontinuiranom usklađivanju sa zakonskim, ugovornim  i drugim primjenjivim zahtjevima vezanima za djelatnost i zahtjeve integriranog sustava upravljanja
– proaktivno djeluje na sprječavanje nesreća, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i svih ostalih rizika za zdravlje povezanih sa svakodnevnim poslovnim aktivnostima
– komunicira s radnicima i omogućuje im sudjelovanje u aktivnostima vezanima za norme
– osigurava zaštitu i kontrolirani pristup  relevantnim podacima  i informacijama u svrhu postizanja ciljeva ISMS-a
– brine o osiguravanju potrebnih resursa za omogućavanje primjene svih zahtjeva vezanih za ISMS
– osigurava nabavu energetski učinkovite opreme, proizvoda i usluga.

Pravo mjerilo kvalitete pruženih  usluga jest reakcija krajnjih kupaca.

Ova se politika javno objavljuje, temeljni je dio Priručnika integriranog sustava upravljanja, njezine odredbe ugrađene su u sve interne dokumente i obvezujuće za svakog radnika.

Razradom ciljeva na svim razinama poslovanja  radnici provode ovu politiku.

U Zagrebu, 5. 4. 2020.