Audiovizualne komunikacije

Alarmno ozvučenje i razglas

Eccosovi sustavi alarmnog ozvučenja i razglasa u skladu su s normom HRN EN 54, što znači da zadovoljavaju strože standarde od običnih razglasa u pogledu pouzdanosti i mogućnosti rada u nepovoljnim uvjetima (npr. požar, nestanak električne energije, prekid ili kratki spoj pojedine kabelske linije i sl.). Ovi sustavi omogućuju pouzdanu reprodukciju evakuacijske poruke kada se ukaže potreba za tim (npr. kod požarnog alarma, potresa, terorističke prijetnje i sl.). Alarmne poruke mogu biti snimljene i reproducirane automatski u slučaju alarma, ali evakuaciju može koordinirati i osoblje zaduženo za sigurnost zgrade (npr. zaštitar u nadzornom centru ili vatrogasac) uporabom sigurnosnih mikrofona. 

Posebnost je sustava ozvučenja i razglasa koje nudimo da u periodima u kojima nema potrebe za glasovnom evakuacijom alarmni razglasi obavljaju funkciju običnih razglasa te služe za puštanje pozadinske glazbe i/ili uobičajenih svakodnevnih obavijesti.

Više o sustavima ozvučenja i razglasa koje nudi Eccos u suradnji s partnerima možete pročitati ovdje