Audiovizualne komunikacije

Uzbunjivanje stanovništa

Eccos u suradnji s partnerima nudi sustave javnog uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva koji se temelje na sirenama proizvedenim prema najnovijim dostignućima industrijske elektronike. Sustavi uzbunjivanja omogućuju emitiranje propisanih znakova za uzbunjivanje te govornih priopćenja o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti ovisno o ugroženom području.

U sustave su uključeni i nadzorni centri te daljinska upravljanja i nadzor svake komponente sustava. Nuđeni sustavi omogućuju hijerarhijsko daljinsko upravljanje, autonomiju cijelog sustava, upravljanje putem analognih i digitalnih radioveza, TCP/IP mreža, zakupljenog telefonskog voda, GSM-a ili halo priključka, praćenje stanja sustava u svakom trenutku te automatsko javljanje greške ili kvara sustava netom nakon pojavljivanja. 

Eccos nudi rješenja i za uvezivanje elektromotornih sirena u sustave javnog uzbunjivanja. Sustave čine sirene, upravljački paneli, računala, komunikacijski moduli te razna rješenja za prihvat i montažu svih dijelova sustava. Svaki naš sustav javnog uzbunjivanja nudi mogućnost proširivosti i nadogradnje.

Sustavi uzbunjivanja stanovništva osobito su poželjni u trenucima elementarnih nepogoda, požara, potresa, poplava, puknuća brana ili nasipa, katastrofa i velikih nesreća te u područjima podložnima raznim drugim opasnostima. Na temelju znanja i iskustva nudimo rješenja za sve zahtjeve krajnjeg korisnika.