Audiovizualne komunikacije

Ostali komunikacijski sustavi

Među ostalim komunikacijskim sustavima koje nudi Eccos u suradnji s partnerima izdvajamo multimedijske sustave.

Multimedijski sustavi sastoje se od više cjelina (audiosustavi, videosustavi, rasvjeta) kojima upravljaju napredni jedinstveni upravljački sustavi koji automatiziraju rad audio- i videoopreme, rasvjete, zasjenjivača, zavjesa itd.

Na temelju znanja i iskustva, u suradnji s partnerima nudimo cjelovita rješenja za razglasne i mikrofonske sustave, audiosustave za gluhe i nagluhe osobe, videoprojekcije i konferencije, digitalno oglašavanje, interaktivne informativne sustave te rasvjetu za kongresne i polivalentne dvorane i muzeje.