Certifikati i ovlaštenja

ISO 9001:2008

Eccos od 2009. godine ima uveden sustav upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001. Uvođenje ove norme osigurava okvir za stalni rast kvalitete u pružanju cjelovitih rješenja u segmentima tehničke zaštite, audiovizualnih komunikacija, parkirališnih sustava, razvoja programskih rješenja, podatkovnih centara, automatizacije, energetske učinkovitosti i elektroinženjeringa u industriji, zgradarstvu, energetici i drugim područjima.

ISO 14001:2004

Eccos od 2011. godine podiže svijest o zaštiti okoliša u svojoj organizaciji uvođenjem sustava upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001. Uvođenje ove norme pokazatelj je opredjeljenja za stalno poboljšanje brige o okolišu i što manjem negativnom utjecaju koji proizlazi iz svakodnevnih djelatnosti i iz izvanrednih situacija. Uvođenjem sustava upravljanja okolišem tvrtka se obvezala na ekološko zbrinjavanje svih vrsta otpada koji nastaju pri svakodnevnom obavljanju radnih zadataka te na racionalno korištenje energenata, o čemu je dužna voditi evidencije i provoditi mjere nadzora, a sam je sustav dužna neprestano poboljšavati i unaprjeđivati

OHSAS 18001:2007

Eccos od 2011. godine podiže brigu za sigurnost svojih zaposlenika i podizvođača na višu razinu uvođenjem sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom na radu sukladno normi OHSAS 18001. Zahtjevi ove norme konkretniji su i stroži od propisa Republike Hrvatske za područje zaštite na radu. Norma je prihvaćena diljem svijeta, što tvrtki olakšava pristup stranim tržištima i u skladu je s njezinom dugoročnom orijentacijom.

SCC:2011

Eccos od 2017. posluje u skladu sa standardom SCC, odnosno posjeduje sigurnosni certifikat za proizvođače, izvođače radova i pružatelje usluga. Ovaj certifikat potvrđuje da naša tvrtka i naši zaposlenici primjenjuju sustav upravljanja sigurnošću na radu, zaštitom zdravlja i zaštitom okoliša. Certifikat nam zbog dobre obuke djelatnika, odgovarajućih zaštitnih sredstava i posebnih uputa za sprečavanje nesreća i incidenata omogućuje rad u iznimno opasnim uvjetima.

Odobrenje za obavljanje poslova tehničke zaštite za tvrtku i radnike – RH, MUP

Eccos posjeduje Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tehnička zaštita. Ujedno i svi zaposlenici koji se bave poslovima tehničke zaštite posjeduju valjane iskaznice zaštitara-tehničara koje je izdao MUP nakon sigurnosne provjere te provjere znanja iz područja privatne zaštite. Time je Eccos u potpunosti usklađen sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske iz područja privatne zaštite – tehnička zaštita te je u mogućnosti projektirati, implementirati i održavati sustave tehničke zaštite svih razina složenosti.

Protueksplozijska zaštita – RH, EX-Agencija

Eccos je pod tehničkim nadgledanjem hrvatske Ex-Agencije te ima pozitivan nalaz o ispunjenju uvjeta protueksplozijske zaštite. Tvrtka je ovlaštena izrađivati instalacije i ugrađivati opremu u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom (Ex-prostorima).

Servis automatskih mjerila razine tekućine – RH, Državni zavod za mjeriteljstvo

Eccos je ovlašteni servis automatskih mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima.

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

Dio naših inženjera članovi su Komore kao ovlašteni inženjeri elektrotehnike i/ili ovlašteni voditelji građenja.

Ovlašteni voditelj projekata – Project Management Institute (PMI)

Eccos ima voditelja projekata na globalnoj razini u okviru instituta PMI, međunarodne udruge za projektni menadžment.