Certifikati i ovlaštenja

ISO 9001:2015 Sustav upravljanja kvalitetom

Eccos od 2009. godine ima uveden sustav upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001. Uvođenje ove norme osigurava okvir za stalni rast kvalitete u pružanju cjelovitih rješenja u segmentima tehničke zaštite, audiovizualnih komunikacija, parkirališnih sustava, razvoja programskih rješenja, podatkovnih centara, automatizacije, energetske učinkovitosti i elektroinženjeringa u industriji, zgradarstvu, energetici i drugim područjima.

ISO 14001:2015 Sustav upravljanja okolišem

Eccos od 2011. godine podiže svijest o zaštiti okoliša u svojoj organizaciji uvođenjem sustava upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001. Uvođenje ove norme pokazatelj je opredjeljenja za stalno poboljšanje brige o okolišu i što manjem negativnom utjecaju koji proizlazi iz svakodnevnih djelatnosti i iz izvanrednih situacija. Uvođenjem sustava upravljanja okolišem organizacija se obvezala na ekološko zbrinjavanje svih vrsta otpada koji nastaju pri svakodnevnom obavljanju radnih zadataka te na racionalno korištenje energenata, o čemu vodi evidencije i provodi mjere nadzora, a sam je sustav obvezna neprestano poboljšavati i unapređivati.

SCCp:2011 Sustav upravljanja sigurnošću

Eccos od 2017. posluje u skladu sa standardom SCC, odnosno posjeduje sigurnosni certifikat za proizvođače, izvođače radova i pružatelje usluga. Ovaj certifikat potvrđuje da naša organizacija i zaposlenici primjenjuju sustav upravljanja sigurnošću na radu, zaštitom zdravlja i zaštitom okoliša. Certifikat nam zbog dobre obuke radnika, odgovarajućih zaštitnih sredstava i posebnih uputa za sprečavanje nesreća i incidenata omogućuje rad u iznimno opasnim uvjetima.

ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu

Kako Eccos već gotovo deset godina ima stabilan i učinkovit sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, uvođenjem norme ISO 45001 2019. godine taj smo sustav još više učvrstili i unaprijedili. Poslovi koje obavljaju naši inženjeri i tehničari zahtijevaju visoku razinu primjene pravila zaštite na radu, redovite liječničke preglede i osposobljavanja za poslove s posebnim uvjetima rada, poput rada pod naponom ili rada na visini. Kako bi se omogućila ta osposobljavanja, potrebna je uska suradnja između odjela ljudskih resursa, stručnjaka zaštite na radu i menadžera sustava upravljanja, a uvođenjem norme pojačali smo tu sponu i utvrdili način razmjene informacija.

ISO 50001:2011 Sustav upravljanja energijom

Eccos od 2019. godine ima uveden sustav upravljanja energijom prema normi ISO 50001. Uvođenjem ove norme namjeravamo pratiti i racionalizirati potrošnju značajnih nositelja energije, kao što su gorivo, voda, električna energija, plin itd.

 

 

ISO 27001:2013 Sustav upravljanja sigurnošću informacija

Eccos je 2019. godine uvođenjem sustava upravljanja sigurnošću informacija prema normi ISO 27001 postigao kvalitetniju zaštitu svih osobnih, financijskih, računovodstvenih, tehničkih i drugih podataka koje smo dužni čuvati ne samo zakonski, nego i radi učinkovitosti svojih poslovnih procesa. Budući da svakodnevno aktivno komuniciramo sa svojim zaposlenicima, klijentima, partnerima, dobavljačima, podizvođačima i dr., važno nam je imati potpunu kontrolu nad protokom podataka te adekvatno zaštititi podatke o narudžbama, cijenama, rokovima i pošiljkama, kao i osobne podatke koje je u nekim slučajevima potrebno razmijeniti i/ili obraditi.

Ovlaštenje za obavljanje poslova tehničke zaštite za tvrtku i radnike – RH, MUP

Eccosu je izdano rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tehnička zaštita. Ujedno i svi zaposlenici koji se bave poslovima tehničke zaštite posjeduju valjane iskaznice zaštitara-tehničara koje je izdao MUP nakon sigurnosne provjere te provjere znanja iz područja privatne zaštite. Time je Eccos u potpunosti usklađen sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske iz područja privatne zaštite – tehnička zaštita te je u mogućnosti projektirati, implementirati i održavati sustave tehničke zaštite svih razina složenosti.

Certifikat poslovne sigurnosti pravnog subjekta RH, UVNS

Eccosu je Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost izdao certifikat poslovne sigurnosti nakon što je utvrdio da ne postoje sigurnosne prepreke iz provedene sigurnosne provjere i da su primijenjene propisane mjere i standardi informacijske sigurnosti. Eccosu je time odobreno sklapanje nacionalnih i međunarodnih klasificiranih ugovora s državnim tijelima Republike Hrvatske, tijelima NATO-a i EU-a, kao i državnim tijelima država članica NATO-a i EU-a.

Međunarodni certifikat ovlaštenog voditelja projekata – Project Management Institute (PMI)

Eccos ima voditelja projekata na globalnoj razini u okviru instituta PMI, međunarodne udruge za projektni menadžment.

Certifikat ovlaštenih inženjera elektrotehnike i ovlaštenih voditelja građenja – Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

Dio naših inženjera članovi su Komore kao ovlašteni inženjeri elektrotehnike i/ili ovlašteni voditelji građenja.

Ovlaštenje za mjerenje i ispitivanje elektroenergetskih i elektroinstrumentacijskih instalacija – RH, Ex-Agencija (MUP)

Eccos je pod tehničkim nadgledanjem hrvatske Ex-Agencije te ispunjava uvjete protueksplozijske zaštite. Tvrtka je ovlaštena izrađivati instalacije i ugrađivati opremu u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom (Ex-prostorima).

Ovlašteni servis automatskih mjerila razine tekućine – RH, Državni zavod za mjeriteljstvo

Eccos je ovlašteni servis automatskih mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima.