Novosti

Sudjelovali smo na Hrvatskim danima sigurnosti

30.9.2022.

I ove godine sudjelovali smo na Hrvatskim danima sigurnosti u Opatiji koje organizira Hrvatska udruga menadžera sigurnosti. Novi pogled na sigurnost središnja bila je tema ovogodišnje trodnevne konferencije i foruma koji su se održali u sklopu Hrvatskih dana sigurnosti – 16. konferencija hrvatskih menadžera sigurnosti, 4. konferencija menadžera sigurnosti JI Europe i 4. forum o privatnoj zaštiti. Dani su bili prožeti predavanjima stručnjaka, panel rasprava, druženjem, a bila je održana i humanitarna tombola u korist uređenja „Kluba i biblioteke menadžera sigurnosti“

Predavanje na temu unaprijeđenih tehnoloških rješenja za sigurno poslovanje održao je naš direktor prodaje, Ivan Bilać gdje je predstavio novitete u našoj vlastitoj centralno nadzorno upravljačkoj aplikaciji – Epsimax.