Novosti

Konferencija Vatrodojava i zaštita od požara

19.9.2022.

I ove godine sudjelovali smo na konferenciji Vatrodojava i zaštita od požara u organizaciji časopisa Zaštita koja obrađuje razne stručne teme: nove tehnologije i rješenja te njihova primjena i način korištenja, integracija vatrodojave s ostalim sustavima tehničke zaštite, inteligentni sustavi za dojavu i detekciju požara, stabilni sustavi za gašenje požara, primjena Zakona o vatrogastvu, Rezultati protupožarne sezone 2021. te suodnos Zakona o vatrogastvu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Imali smo priliku proširiti znanje o temi i poslušati inovativna rješenja od kolega stručnjaka kroz predavanja i panel raspravu na temu Tehnologije. Naš Specijalist za projekte i prodaju, Tomislav Lacković, održao je prezentaciju o studiji slučaja Rekonstrukcija i nadogradnja sustava za gašenje na podatkovnom centru tvrtke APIS IT.  Istaknuo je da rekonstrukcija i nadogradnja postojećih sustava zadaje niz izazova za projektante, izvođače, investitore i projekt je za sve sudionike procesa znatno zahtjevniji nego u slučaju implementacije novih sustava od nule. Sustav za dojavu požara APIS IT-a izveden je elementima proizvođača Schrack Seconet, a stabilni sustav za gašenje izveden je opremom proizvođača SEVO Systems. Uspješno izvedenim projektom podigla se raspoloživost kritičnih infrastrukturnih sustava, smanjio rizik od unutrašnjih i vanjskih utjecaja te omogućilo bolje funkcionalno povezivanje prostora i opreme.