Novosti

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica

17.3.2022.

Trenutno najveći infrastrukturni projekt u Hrvatskoj , čak veće vrijednosti ugovora od ugovora za gradnju Pelješkog mosta, je rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica što je dio projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti prijevod od mađarske granice do Luke Rijeka. HŽ Infrastruktura d.o.o. tako nastavlja s modernizacijom Mediteranskoga koridora koji preko Luke Rijeka, Zagreba i Budimpešte, povezuje Pirenejski poluotok s mađarsko-ukrajinskom granicom, a time i s jedinstvenom transeuropskom prometnom mrežom (Trans-European Transport Network – TEN-T).

U sklopu projekta predviđena je rekonstrukcija dva kolodvora: Lepavina i Koprivnica, izgradnja novog kolodvora Novo Drnje, rekonstrukcija četiri stajališta, izgradnja novog stajališta i prenamjena postojećeg kolodvora u stajalište, izgradnja sedam mostova, jedne galerije i tri vijadukta, izgradnja osam cestovnih nadvožnjaka, tri podvožnjaka i devet pothodnika, izgradnja svodnih i paralelnih cesta uz prugu. U stajalištima i kolodvorima izgradit će se novi peroni, nadstrešnice, pothodnici i parkirališta za automobile i bicikle te će se omogućiti lakši pristup osobama smanjene pokretljivosti. Omogućit će se postizanje brzine vlakova do 160 km/h (sa specifičnim ograničenjima u gradskim područjima), a ukupna duljina dionice smanjit će se s 43,2 km na 42,6 km.

Projekt obuhvaća i izgradnju i rekonstrukciju kontaktne mreže te ostalim elektroenergetskim postrojenjima kao što su elektrovučna postrojenja, postrojenja napajanja te vanjska rasvjeta u stajalištima i kolodvorima te ugradnju novih elemenata i uređaja na signalno-sigurnosnom, prometno-upravljačkom i telekomunikacijskom sustavu.

Integracija sustava tehničke zaštite u središnju nadzornu aplikaciju Epsimax
Eccos u suradnji s tvrtkom Altpro na projektu implementira sustave tehničke zaštite (videonadzor, kontrola pristupa, protuprovala), vatrodojave i gašenja plinom. Nabrojani sustavi implementirat će se na telekomunikacijskim i signalno sigurnosnim objektima, autopružnim blokovima, elektro-vučnim podstanicama, pružnim radijskim postajama te stajalištima i kolodvorima. Sustav videonadzora također nadzire mostove, nadvožnjake i vijadukte. Na kolodvorima Lepavina, Koprivnica i Novo Drnje implementiran je i sustav gašenja plinom. Svi spomenuti sustavi integrirani su u središnju nadzornu upravljačku aplikaciju Epsimax, a nadzorni operativni centri nalaze se na spomenuta tri kolodvora.