Novosti

Sudjelovali smo na konferenciji Vatrodojava i zaštita od požara

26.9.2023.

20. rujna u Hotelu Westin sudjelovali smo na još jednoj konferenciji Vatrodojava i zaštita od požara u organizaciji časopisa Zaštita na kojoj su bile obrađene razne stručne teme: najava izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara, primjena Zakona o vatrogastvu (izazovi, obveze i novosti), nove tehnologije za vatrodojavu i protupožarne sustave, primjena i način korištenja vatrodojave i ZOP-a, izazovi ugradnje i protupožarne zaštite solarnih sustava, integracija vatrodojave sa sustavima tehničke zaštite, povezivanje sustava za dojavu požara, inteligentni sustavi za vatrodojavu i detekciju požara, stabilni sustavi za gašenje požara te suodnos Zakona o vatrogastvu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Preko dvjesto sudionika imalo je priliku čuti zanimljiva izlaganja i slušati o zanimljivim stručnim temama, a naš specijalist za projekte i prodaju, Tomislav Lacković, sudjelovao je u panel raspravi o novim tehnološkim rješenjima u vatrodojavnim i protupožarnim sustavima. 

Drago nam je da svojim dugogodišnjim iskustvom u implementaciji sustava za dojavu i gašenje požara i sudjelovanjem na ovakvim događanjima doprinosimo zaštiti osoba i svih oblika imovine.