Novosti

Eccos je na području grada Zagreba instalirao moderne sustave kontrole i naplate parkiranja

04.2.2019.

Eccos je u suradnji s tvrtkama Zagrebački Holding – podružnica Zagrebparking i Hrvatski Telekom postavio 100 novih, modernih uređaja za naplatu parkiranja  na zagrebačka javna parkirališta. U projekt je uloženo 5 milijuna kuna, a uređaji poznatog svjetskog proizvođača Parkeon, Eccosova dugogodišnjeg partnera, izrađeni su od obnovljivih materijala, imaju solarno napajanje te su otporni na visoke i niske temperature i padaline.  

Novi parkirališni automati u Zagrebu predstavljaju pametne kioske koji osim naplate parkiranja omogućuju i informiranje turista, prodaju drugih raznih gradskih usluga, artikala itd. Eccos u području parkirališnih sustava ima najjače svjetske partnere, a rješenja upotpunjuje vlastitom integracijskom platformom Eccos Smart City Enablement Platform koja objedinjuje sve sudionike u procesu i nudi potpuno i cjelovito izvještavanje.

Osim na otvorenim parkiralištima, Eccos je u suradnji s Hrvatskim Telekomom i u trima zagrebačkim javnim garažama – Langov trg, Petrinjska i Rebro – instalirao sustav automatske kontrole i naplate parkiranja s centraliziranim upravljanjem. Implementirani sustav obuhvaća i sustav kartičnog plaćanja te potrebnu infrastrukturu za aplikativno rješenje i povezivanje garaža sa sjedištem podružnice Zagrebparking. Garaže su opremljene uređajima renomiranog proizvođača Skidata, također Eccosova dugogodišnjeg partnera na području parkirališnih sustava.

Eccosov angažman u spomenutim garažama obuhvaćao je zamjenu postojećih, dotrajalih sustava kontrole i naplate parkiranja te proširenje sustava integracijom sustava evidencije ulazaka i izlazaka  automatskim prepoznavanjem registarskih oznaka sa sustavom kontrole i naplate  parkiranja. Instaliran je i sustav VoIP interkoma.

Eccos je i ovim projektima, zasnovanima na naprednim tehnološkim rješenjima te izvedenima u predviđenom roku i u skladu s pravilima struke, pokazao da ima i zaslužuje položaj vodećeg regionalnog integratora složenih parkirališnih sustava.

Ključna unapređenja dobivena realizacijom ovih projekata navedena su u nastavku:

Ulična parkirališta

Operater

 • Povećanje prihoda zbog mogućnosti kupnje različitih parkirališnih karata na pametnom terminalu (dnevne karte i sl.)
 • Bolja kontrola (ne)plaćenih parkirališnih karata (unos registarskih oznaka na terminalu za plaćanje)

Korisnici

 • Mogućnost plaćanja bankovnim karticama
 • Mogućnost kupnje više vrsta parkirališnih karata
 • Mogućnost dobivanja različitih servisnih informacija (npr. turističkih)
 • Mogućnost kupnje/plaćanja različitih drugih (gradskih) usluga

Javne garaže

Operater

 • Centralizirani nadzor
 • Smanjenje troškova
 • Kvalitetniji nadzor financija (prihoda/troškova)
 • Nadzor nad elementima sustava u realnom vremenu

Korisnici

 • Dostupne servisne informacije
 • Više mogućnosti plaćanja (bankovne kartice, SMS, mobilne aplikacije, pametni terminali)
 • Brži ulaz/izlaz iz garaže

Implementirana integracijska platforma Eccos Smart City Enablement Platform predstavlja osnovu za daljnji razvoj koncepta pametnog grada (smart city) kroz povezivanje drugih javnih (gradskih) sustava [prodaja i naplata drugih (komunalnih) usluga, informiranje građana i turista itd.], odnosno svih sudionika u procesima pametnog grada, što rezultira podizanjem učinkovitosti pružanja javnih usluga te podizanjem kvalitete života na području grada Zagreba.