Novosti

Zadar-Airport-Eccos

Modernizacija i proširenje sustava kontrole i naplate parkiranja na Zračnoj luci Zadar

31.1.2022.

Na Zračnoj luci Zadar implementirati će se nova tehnološka rješenja za optimiranje postojećeg sustava kontrole naplate parkiranja te proširenje sustava za dodatno parkiralište. Kvalitetna organizacija parkirališnog prostora ključna je za zadovoljstvo putnika i osoblja, a time i uspješno poslovanje zračne luke. Ovim projektom nastavljamo dugogodišnju uspješnu suradnju sa Zračnom lukom Zadar gdje smo do sada, osim rješenja za upravljanje parkiralištima, implementirali i sustav videonadzora.

Modernizacijom i zamjenom zastarjelih i dotrajalih ulaznih i izlaznih terminala i rampi, koje su u funkciji više od deset godina, osigurat će se pouzdanost funkcioniranja, mogućnost dobave rezervnih dijelova i nadogradnje u budućnosti. Sustav će se proširiti automatskom naplatnom blagajnom najnovije generacije s ekranom na dodir i jednostavnijim korisničkim sučeljem s ciljem ubrzanja procesa plaćanja a time i smanjenja gužvi u udarnim terminima.
Unapređuje se i sustav za prepoznavanje registarskih oznaka vozila (LPR) koji omogućava izlazak vozila iz parkirališta bez prinošenja kartice terminalu te ulaz pretplatnicima ili najavljenim vozilima automatskim dizanjem rampe nakon prepoznavanja registarskih oznaka vozila prilikom dolaska do barijere (rampe).

Kroz Eccosovu vlastitu programsku platformu ESCEP (Eccos Smart City Enablement Platform) unaprijedit će se i upravljanje parkiralištem za rent-a-car vozila te će osoblje zračne luke kroz aplikaciju administrirati podatke o rent-a-car tvrtkama prisutnim na objektu (dodjeljivanje broja dozvoljenih mjesta tvrtkama, dodavanje i brisanje vozila, uvid u izvještaje o prolascima, itd.), a rent-a-car tvrtke će same upravljati pravima pristupa svojih vozila. Na ovaj će se način uvelike olakšati upravljanje rent-a-car flotama te smanjiti opterećenje djelatnika zračne luke.
Parkirališni kapacitet se povećava dodatnim parkingom a izlaz s parkirališta će se opremiti interlocking sustavom u svrhu sprečavanja zlouporabe (npr. izlazak više vozila uzastopce – tailing). Kod interlocking sustava se, umjesto jedne rampe, postavljaju dvije rampe s pripadajućim induktivnim petljama instaliranima u kolnik. Nakon prolaska kroz prvu rampu vozilo nakratko ostaje ‘zatočeno’ između dvije rampe i tek se nakon spuštanja prve rampe podiže druga te vozilo može slobodno proći.

Implementacijom novih tehnoloških rješenja omogućit će se daljnji razvoj sustava, osigurat će se pouzdano funkcioniranje sustava naplate parkinga te omogućiti povećanje prihoda zbog onemogućavanje zlouporabe sustava.

Zadar-Airport-Editorial-Use-Only