Novosti

Projekt „Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Eccos-inženjering d.o.o. uvođenjem certifikata“ koji provodi tvrtka Eccos inženjering d.o.o. sufinanciran je iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“

14.5.2019.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Eccos inženjering d.o.o.

Opis projekta:

Projektom se nastoji podići prisutnost na inozemnim tržištima uvođenjem i primjenom međunarodno priznatih normi ISO 27001, ISO 45001 i ISO 50001 kojim će se dokazati kvaliteta, sigurnost i pouzdanost proizvoda tvrtke te same tvrtke, a time povećati konkurentnost i tržišni udio na domaćem i međunarodnom tržištu. Uvođenjem međunarodnih normi Eccos će optimalno upravljati kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja, energijom i sigurnošću informacija. Isto tako povećanjem izvoza Eccos će sudjelovati u razvoju nacionalne, regionalne i europske konkurentnosti naspram ostatka svijeta.

Elementi projekta:

  • Element 1 – Priprema za uvođenje certifikata i edukacija
  • Element 2 – Certificiranje sustava upravljanja u skladu s ISO normama
  • Element 3 – Upravljanje projektom
  • Element 4 – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva: Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom1, u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.

Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Specifični cilj projekta je uvesti norme ISO 27001 (Sustav upravljanja informatičkom sigurnošću), ISO 45001 (Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću) i ISO 50001 (Sustav upravljanja energijom) u poduzeće Eccos pomoću kojih će tvrtka dostići primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni svojih proizvoda te time povećati svoju konkurentnost i pristup inozemnim tržištima.

Rezultati projekta:

·        Provedene savjetodavne usluge za norme ISO 27001:2013, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2011

·        Educiran jedan zaposlenik poduzeća Eccos za norme ISO 27001:2013, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2011

·        Ishođena tri certifikata sustava upravljanja ISO 27001:2013, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2011

·        Uspješno proveden jedan (1) projekt

·        Objavljena 2 članka na stranici tvrtke

 

 

Razdoblje provedbe projekta: od 5. listopada 2018. godine do 5. listopada 2019. godine

Ukupna vrijednost projekta je 458.562,00 kn od čega sufinanciranje EU-a iznosi 269.587,50 kn.

Više informacija:
+385 1 6060 290

info@eccos.com.hr

www.eccos.com.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

www.strukturnifondovi.hr

https://razvoj.gov.hr/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Eccos inženjering d.o.o.