Klinički bolnički centar Rijeka

Eccos je dio projekta izgradnje nove bolnice KBC Rijeka

Najveća investicija u hrvatskom zdravstvu u novije vrijeme je izgradnja nove bolnice KBC Rijeka na lokalitetu Sušak. Radi se o preseljenju cjelokupne riječke bolnice na novi lokalitet gdje je na 8 ha terena planirano devet zgrada ukupne bruto površine od oko 130.000 m2 te 20.000 m2 prometnica i parkirališta.

Eccos na ovom projektu implementira sustave tehničke zaštite: sustav videonadzora, kontrole pristupa te sustave vatrodojave i alarmnog ozvučenja, plinodojave i odimljavanja, bolničko komunikacijski sustav: sustav interkoma i bolničke signalizacije, sustav satova, sustav nadzora parkirališta i naplate parkinga te centralno nadzorni upravljački sustav za električnu energiju.

Integracija sustava u središnju nadzornu aplikaciju Epsimax i jednostavniji nadzor uz modul interaktivne mape
Potpuno sigurnosno rješenje za bolnicu postiže se integracijom svih spomenutih sustava u Eccosovu vlastitu središnju nadzornu upravljačku aplikaciju Epsimax, a nadzor statusa elemenata sustava tehničke zaštite i praćenje cijele bolničke signalizacije biti će moguće uživo u digitalnom obliku putem modula interaktivne mape aplikacije.

Garaže opremljene modernim sustavima nadziranim Epsimax platformom
Garaže objekta bolnice opremaju se sustavima koncentracije ugljičnog monoksida, lančano automatskog upravljanja ventilacijom, sustavom za dojavu požara i odimljavanje. Parkirališni sustav biti će opremljem sustavom za prepoznavanje registarskih oznaka vozila, a dodatno, dvije etaže garaže ispod glavne zgrade raspolagat će sa sustavom za automatsku naplatu parkiranja.

KBC Rijeka – radovi dobro napreduju i bolnica se privodi kraju