Klinički bolnički centar Rijeka

Eccos je dio projekta izgradnje nove bolnice KBC Rijeka