Klinička bolnica Sveti Duh

Eccos je izveo potpuno sigurnosno rješenje za Kliničku bolnicu Sv. Duh.

Detaljnije pročitajte ovdje.