Belupo

Eccos u Belupu instalirao svoje programsko rješenje za integraciju sustava tehničke zaštite Epsimax

Eccos je u novoj tvornici Belupa uspješno instalirao integrirani sustav tehničke zaštite. Projekt je obuhvatio proizvodni pogon polukrutih, krutih i tekućih lijekova, skladište sirovina i materijala za pakiranje, energetski centar te perimetar cjelokupnog kompleksa.

Sustav videonadzora koncentrira se na najugroženije točke objekta te pruža točnu i pravovremenu informaciju o događajima u objektu vezanima uz sigurnost. Na cijelom je području ugrađeno 8 snimača i 108 Panasonicovih IP videokamera koje pokrivaju vanjski perimetar, unutarnji dio proizvodnog pogona, skladište i energetski centar. Uz sustav videonadzora instaliran je i sustav kontrole pristupa Epsimax namijenjen kontroli prolaza osoblja ovisno o pravima dodijeljenima određenom zaposleniku. Sustavom kontrole pristupa štićeni su prostori na prizemlju, 1. i 2. katu proizvodnog pogona, u skladištu i na porti. Kontrola pristupa uključuje 136 čitača kartica, 24 kontrolera, 53 potkontrolera i 4 okretne pješačke barijere.

Kako bi se omogućila pravovremena i ispravna reakcija operatera prilikom pojave alarma iz raznih podsustava, instalirana je središnja nadzorno-upravljačka aplikacija Epsimax koja objedinjuje upravljanje sustavima i interakcije između pojedinih sustava.

Osim navedenih sustava, unutar središnje aplikacije integriran je i sustav dojave požara Siemens te sustav plinodojave Dräger. Osnovna je namjena prikaz statusa svih komponenti sustava kroz grafičku mapu, izravno upravljanje sustavom iz zajedničke aplikacije te izrada naprednih izvještaja o događajima.