Novosti

Uspješno smo proveli EU projekt „Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Eccos-inženjering d.o.o. uvođenjem certifikata“

05.10.2019.

 

Dvanaest mjeseci nakon početka provedbe projekta EU-a, tvrtka Eccos inženjering d.o.o. je u listopadu 2019. godine uspješno završila projekt „Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Eccos-inženjering d.o.o. uvođenjem certifikata“. Zahvaljujući sufinanciranim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu ”Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, tvrtka Eccos inženjering d.o.o. uspješno je ishodila tri certifikata sustava upravljanja ISO 27001:2013, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2011.

 

Uvođenjem međunarodnih normi u tvrtku Eccos inženjering d.o.o. optimizirao se sustav upravljanja informacijskom sigurnošću, sustav upravljanja zaštitom zdravlja te sustav upravljanja energijom. Projektom se podigla prisutnost na inozemnim tržištima kroz dokazivanje kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti proizvoda tvrtke te same tvrtke, a time povećala konkurentnost te tržišni udio na domaćem i međunarodnom tržištu.

 

Kako bi se projekt uspješno realizirao osim uvođenja međunarodnih normi u sklopu provedbe projekta sufinancirane su i popratne aktivnosti nužne za ostvarenje svih ciljeva projekta.

Za uspješnu promociju rezultata projekta provedena je aktivnost objave članaka na internetskoj stranici tvrtke. Time se podigla svijest ciljnih skupina projekta i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih aktivnosti, naglašena su postignuća projekta i podrška EU-a. Kroz aktivnost se također osigurala i vidljivost financiranja projekta. Provedbom projektnog elementa pripreme za uvođenje certifikata i edukacija izvršena je edukacija jednog zaposlenika na kojoj je stekao potrebna znanja o osnovnim zahtjevima normi, o metodama i tehnikama implementacije zahtjeva u postojeće poslovanje te je upoznat s praćenjem zakonskih i drugih zahtjeva.

 Rezultati projekta:

 

1.       Provedene savjetodavne usluge za norme ISO 27001:2013, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2011

2.       Educiran jedan zaposlenik tvrtke za norme ISO 27001:2013, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2011

3.       Ishođena tri certifikata sustava upravljanja ISO 27001:2013, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2011

4.       Uspješno proveden jedan (1) projekt

5.       Objavljena 2 članka na stranici tvrtke

Uspješnom provedbom projektnih aktivnosti ostvareni su specifični ciljevi projekta:

 

1.       Broj sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima uveden u poslovanje (certificiran) – 3

2.       Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredtsva) (HRK) – 188.975,00

 Nositelj projekta: 
ECCOS-INŽENJERING d.o.o., I Pile 21, 10000 Zagreb

Ukupna vrijednost projekta:
458.562,00 kn

EU udio u financiranju projekta:
269.587,50 kn

Razdoblje provedbe: 
05. listopada 2018. – 05. listopada 2019.

Kontakt osoba:
Anita Jerković
Mob. +385 91 3239 038
e-mail: anita.jerkovic@eccos.com.hr

Više informacija na:

info@eccos.com.hr

www.eccos.com.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

www.strukturnifondovi.hr.

https://razvoj.gov.hr/