Novosti

Fazno izvođenje podatkovnog centra APIS IT-a

17.10.2019.

Eccos je krenuo u još jedan zanimljiv i sofisticirani projekt dobiven na javnom natječaju – izvođenje podatkovnog centra tvrtke APIS IT koje će obuhvatiti različite vrste radova kako bi se podigla raspoloživost kritičnih infrastrukturnih sustava, smanjio rizik od unutrašnjih i vanjskih utjecaja te omogućilo bolje funkcionalno povezivanje prostora i opreme.

Eccos je iznimno ponosan na novosklopljeni ugovor s tvrtkom APIS IT (Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama) koja već 50 godina pruža strateške, stručne i provedbene usluge javnom sektoru Republike Hrvatske u planiranju, razvoju, podršci i održavanju poslovno-informacijskih sustava po načelima umrežene i korisnički usmjerene uprave.

Rekonstrukcija i dogradnja infrastrukture za omogućavanje prihvata dodatne informatičke opreme u serverskoj sobi APIS IT-a vrlo je složen zahvat, budući da se mora izvesti u uvjetima u kojima je potrebno osigurati neprekinut rad ili minimalni prekid svih infrastrukturnih sustava i informacijsko-komunikacijske tehnologije. Upravo zbog osiguravanja djelomične funkcije postojeće opreme, uređenje prostora i ugradnja opreme provodit će se u fazama.

Postojeća serverska soba preuredit će se ugradnjom poslužiteljsko-komunikacijskih ormara i zahvatom se planira podijeliti postojeći prostor serverske sobe na tri odvojene cjeline – računalne sobe I, II i III. Pritom će se povećati kapacitet, funkcionalnost te sigurnost napajanja i održavanja optimalnih uvjeta za rad računalne opreme.

Sama izvedba vrlo je kompleksna i tehnički zahtjevna, budući da obuhvaća građevinsko-obrtničke radove, strojarske instalacije, elektrotehničke instalacije – jake struje, elektrotehničke instalacije – slabe struje, instalaciju protupožarnih sustava, tehničke zaštite i centralnog nadzorno-upravljačkog sustava te inženjerske usluge izrade projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole. Ovaj izazovni projekt nova je prilika Eccosu za dokazivanje svestranosti i sposobnosti.