Novosti

Mobilnost u konceptu pametnog grada

14.9.2021.

Koncept pametnog grada omogućuje gradskim upravama da gradom upravljaju na nov, pametniji način, uporabom digitalnih tehnologija uz bolje razumijevanje potreba svojih građana i turista. To podrazumijeva optimalno korištenje postojećih resursa, brigu za siguran i održiv okoliš te pristup personaliziranim informacijama svim korisnicima usluga.

Jedno od područja pametnog grada je mobilnost (tzv. e-mobility). Mobilnost podrazumijeva, između ostalog, korištenje zelene energije, odnosno novih vrsta električnih vozila i inteligentno upravljanje prometom u cilju smanjenja zagađenja okoliša. To se može postići uporabom programske platforme Eccos Smart City Enablement Platform (ESCEP). Platforma povezuje sudionike procesa pametnog grada te služi za neograničenu razmjenu podataka iz različitih povezanih sustava.

Eccosova Smart City rješenja za garažu nove bolnice KB Sv. Duh i parkiralište Poljane Šibenik
Iako je smještena ispod novog objekta dnevne bolnice KB Sveti Duh, riječ je o javnoj podzemnoj garaži s gotovo 500 parkirališnih mjesta na četiri etaže u kojoj se nalaze i punionice za električna vozila, mjesta za parking hibridnih vozila te parkirališna mjesta za bicikle. Poljana –  središnji trg grada Šibenika je novo moderno gradsko šetalište koje je također poslužilo za povećanjem parkirališnih kapaciteta grada s troetažnom garažom koja se nalazi ispod samog trga te također ima instalirane punionice za električna vozila. Implementacijom zelenih tehnologija gradske uprave pokazuju svoju posvećenost zaštiti okoliša te podizanju kvalitete života u gradovima.

Osim već uobičajenog sustava za prepoznavanje registarskih oznaka vozila, u garažama se nalazi sustav za centralno upravljanje kojim se vozila usmjeravaju. Na ekranima kroz garažu prikazuje se koliko je slobodnih mjesta u smjeru u kojem se vozilo kreće, a ujedno je vidljivo i kumulativno koliko slobodnih parkirnih mjesta ima po etažama. Navedeno se postiže senzorima ugrađenim iznad svakog parkirališnog mjesta, koji ujedno i označavaju status ili vrstu tog mjesta različitim bojama (slobodno, zauzeto, invalidsko, obiteljsko, za električna vozila, itd.). Obojeni indikator zauzetosti iznad svakog parkirališnog  mjesta omogućava  vozačima da iz daljine uoče koje je mjesto slobodno. Osim prikaza broja dostupnih mjesta na ulazu i u garaži, kroz grad Šibenik postavljeni su ekrani s prikazom dostupnosti po parkiralištima tako da se vozači odmah mogu uputiti na parkiralište s dostupnim slobodnim mjestima. Implementacijom ovih rješenja skraćuje se vrijeme ulaska/izlaska vozila iz/u garažu, te pronalaženja slobodnog parkirnog mjesta, a samim time se smanjuje i emisija CO2.

Spomenuta rješenja u kombinaciji s ostalim funkcionalnostima ESCEP platforme (koju već koriste gradske tvrtke grada Cavtata, Poreča, Rovinja i Zagreba) olakšavaju upravljanje postojećom gradskom infrastrukturom i uslugama, omogućuju preinake koncepta pametnog grada u budućnosti u skladu s potrebama građana, čine grad zelenijim i održivim, a razinu cjelokupne sigurnosti gradova podiže povezivanje sustava tehničke zaštite (videonadzor i sl.) kojima upravljaju i drugi subjekti osim gradske uprave.